Bekir Yalovali, Ben ezelden didenin meclubuyum
Firkat Klasik Türk Musiki Cemiyeti ,Stuttgart,Turgut Sevinc,GÖZÜMDE ISVE - NÜMADIR
Bekir Yalovalı - Reng-i gül-ruhsârını setreylemiş