MAKALELER

Ses Sağlığı (Sesin Korunması)

(Sesi Koruma) 26/01/2016 Derleyen: Yusuf Incetire

Bol su içilmesi sesin korunması için yapılması gerekenlerin başında gelir. Suyun sesiniz için hayati bir önemi vardır, çünkü su ses telleriniz için gerekli olan nemlenmeyi sağlamakta vücudunuza destek olur. Ses telleriniz siz şarkı söylerken ya da konuşurken sürekli bir titreşim halindedirler. Bu durum tahriş olmalarına sebep olabilir, ama yeterli miktarda su içerseniz ses telleriniz için ideal olan nem tabakasını...

yorum yok.

TÜRKLERDE MÜZİKLE TEDAVİ ( Yazan: Pınar Somakcı )

(Müzik) 10/01/2016 Derleyen: Yusuf Incetire

1. Giriş Müzik, eski zamanlardan beri insanlar üzerinde önemli bir yer işgal etmiştir. İnsanlar üzüntülerini, sevinçlerini, kahramanlıklarını, heyecanlarını, sevgilerini vb çoğunlukla müzik sanatını kullanarak ifade etmeye çalışmışlardır. Müzik insanları bir hipnoz hali oluşturarak etkilemiş ve kitlelere zaman zaman yön vermiştir. Özellikle müzik, duyguları yoğunlaştıran bir özelliğe sahip olduğundan,...

1 yorum var.

SON YÜZ YILDA TÜRK MUSIKİSİ HAREKETLERİ ( Yazan: Prof. Dr. Alaaddin Yavaşça )

(Müzik) 10/01/2016 Derleyen: Yusuf Incetire

Dünyada zamanın akışıyla beraber, her sahada olduğu gibi, bilhassa Güzel Sanatlar konusunda da görüş ve düşüncede, dolayısıyla zevklerde büyük farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Bu, kaçınılmaz sosyolojik değişimlerdir. Toplumu ayakta tutan ahlâk kavramı bile bu değişimlerden etkilenmekte, dün mâzurr görülmeyen ve ayıplanan davranışlar, bu gün tabii görülebilmektedir. 1883 ile 1983 arasındaki yüz yıl,...

yorum yok.

SARAYDA MUSİKİ ( Yazan: Ersu Pekin )

(Müzik) 02/01/2016 Derleyen: Yusuf Incetire

Saray kendi bünyesinde musikici yetiştirdiği gibi, saray dışında yetişmiş olan musikicileri de ya sürekli olarak kadrosuna almış ya da onlardan zaman zaman sarayda düzenlenen musiki meclislerine katılmalarını istemiştir. “Küme faslı”, sarayda görevli musikicilerle saray dışından gelenlerin bir arada çalıp okudukları fasıl için kullanılmış bir deyimdir. Hamamizade İsmail Dede Efendi’nin saraya çağrılışı...

yorum yok.

BİR SEVİYE AYNASI: MÛSIKÎ ( Yazan: Cinuçen Tanrıkorur )

(Müzik) 26/12/2015 Derleyen: Yusuf Incetire

İnsan sevdiği ve alıştığı şeylerin bitmesine üzülür; onlar hep aynı güzellik, tazelik ve heyecanla ömrünün sonuna kadar devam etsin ister. Ömrünün sonu gelince ona da üzülür, çünkü yaşamak da-insanca bir gafletle- sevdiği, alıştığı bir şeydir. Küçük de olsa bir mânevî desteği veya eğitimi olanlarsa, bunun bir bitme değil, bir istihale olduğunu, yani yaşamanın bir farklı planda devamı olduğunu...

yorum yok.

OSMANLILARDA BATI MUSİKİSİ TEORİSİ ESERLERİ: XIX. YÜZYIL ( Yazan: Recep Uslu )

(Müzik) 26/12/2015 Derleyen: Yusuf Incetire

Şüphesiz Osmanlı devletinin Avrupa kültürü ile birçok temasları olmuştur. Bu temaslardan biri de batı musikisidir. Elinizdeki bu makale Osmanlıların XVI. yüzyıldan itibaren batı musikisi ile tanışmalarının kısa hikayesi ve XIX. yüzyıl boyunca batı musikisi eğitim tecrübesini anlatmaktadır. Makalede bu eğitim sırasında yazılan türkçe batı musikisi kitapları tanıtılacaktır. Bundan beş asır önce,...

yorum yok.
© Copyright Firkat e.V. Stuttgart.......Design by faze Webmaster